Apel k lepšímu zmapování přástevníka starčkového

Právě létají dospělci ohroženého přástevníka starčkového (Tyria jacobaeae). O značné lokálnosti přástevníka a s tím související zvýšený zájem o data s jeho nálezy nejlépe reflektuje mapka rozšíření dotyčného zvířete: Jedná se o dříve relativně rozšířený, dnes ovšem dosti lokální druh pastvin a stepních biotopů, jehož larvy žerou od června do září listy a květy starčku, především starčku přímětníku. Imága […]

Černoproužky – trio méně nápadných poslů jara

Už se nám to začíná pomalu jařit, takže je nejvyšší čas zmínit se o existenci malých, milých, popelavých, ve dne aktivních můr – černoproužek. Nejsou to sice velcí barevní „sexy“ motýli, ale mají též svůj půvab. Když nepočítáme přezimující druhy a zřejmě již dávno vylétnuvší bourovce březové (Eriogaster lanestris), řadí se mezi jedny z prvních […]