Apel k lepšímu zmapování přástevníka starčkového

Právě létají dospělci ohroženého přástevníka starčkového (Tyria jacobaeae). O značné lokálnosti přástevníka a s tím související zvýšený zájem o data s jeho nálezy nejlépe reflektuje mapka rozšíření dotyčného zvířete: Jedná se o dříve relativně rozšířený, dnes ovšem dosti lokální druh pastvin a stepních biotopů, jehož larvy žerou od června do září listy a květy starčku, především starčku přímětníku. Imága […]