Pomozte zmapovat výskyt vybraných českých baboček

Jak jste asi počátkem března mnozí postřehli, ze sklepů, krovů, kůlniček, puklin, myších děr, … se za prvním jarním teplým sluncem dere ven významná část našich baboček, z nichž si čtyři – z toho tři navzájem podobné – dnes představíme a odlišíme. Babočka kopřivová je motýlem jen lehce nadprůměrné velikosti, avšak velmi otrlým, nechybí v žádné […]

Pomozte zmapovat modráska čičorkového na jižní Moravě

Pomozte nám zmapovat v jihomoravských luzích jednoho z našich nejvzácnějších a nejohroženějších modrásků – modráska čičorkového (Cupido alcetas). V květnu a pak ve druhé generaci od půlky července do začátku srpna můžete motýla potkat na osluněných květnatých vlhčích až mezofilních lesních loukách s bohatými porosty nápadné vikve lesní (Vicia sylvatica) v lužních lesích, v nivách pod hrázemi podél […]

Květnové druhy, které stojí za vidění. A lepší zmapování!

Pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina) je poměrně unikátním časným druhem udržovaných lesostepí či oblastí s jemnou a střídavou mozaikou biotopů, který se s opouštěním půdy rychle stal vzácným. Taková mozaika ploch je lokálně stále běžná pod hřebeny Bílých Karpat – bývalými selskými lesíky, pastvinami a záhumenkami posledních obcí na české straně hor, nyní zpravidla rezervací – proto […]

Jarní obyvatelé Pálavy

Sluncem věčně zalitá jižní a jihozápadní bradla nejznámějšího moravského vápencového pohoří patří k místům, kde naši motýli aktivují nejdříve. Přijde mi tedy logické započít sezónní výpravy právě zde. U nás znám pouze z Pavlovských vrchů, kde byl jednotlivě sbírán v letech 1950-1957 na vápencovém bradle Tabulové hory u Klentnice. Vymřelý (1957), o ekologických nárocích není […]

Jarňáci, které stojí za to vidět. A pomoci lépe zmapovat

Zatímco sedím nad těmito řádky, někde tam venku se tisíce mladých motýlů škrábe ven z kukel. Povídání o ve dne aktivních jarních motýlech asi nelze nezačít u pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena), jehož poměrně krátkověcí samci vylétají vstříc krátké, ale velmi intenzivní životní pouti právě v těchto slunných dubnových dnech. Pestrokřídleci jsou vesměs jižanští motýli poněkud jedovatého […]

Černoproužky – trio méně nápadných poslů jara

Už se nám to začíná pomalu jařit, takže je nejvyšší čas zmínit se o existenci malých, milých, popelavých, ve dne aktivních můr – černoproužek. Nejsou to sice velcí barevní „sexy“ motýli, ale mají též svůj půvab. Když nepočítáme přezimující druhy a zřejmě již dávno vylétnuvší bourovce březové (Eriogaster lanestris), řadí se mezi jedny z prvních […]