Apel k lepšímu zmapování přástevníka starčkového

Právě létají dospělci ohroženého přástevníka starčkového (Tyria jacobaeae). O značné lokálnosti přástevníka a s tím související zvýšený zájem o data s jeho nálezy nejlépe reflektuje mapka rozšíření dotyčného zvířete:

Pracovní mapa rozšíření - Databáze Mapovaní motýlů ČR, Entomologický ústav BC AV ČR - červeně výskyt 2002-14, oranžově 1995-2001, žlutě 1981-1994, zeleně 1951-80, modře do r. 1950.
Pracovní mapa rozšíření – Databáze Mapovaní motýlů ČR, Entomologický ústav BC AV ČR – červeně výskyt 2002-14, oranžově 1995-2001, žlutě 1981-1994, zeleně 1951-80, modře do r. 1950

09613040Jedná se o dříve relativně rozšířený, dnes ovšem dosti lokální druh pastvin a stepních biotopů, jehož larvy žerou od června do září listy a květy starčku, především starčku přímětníku. Imága létají od května do července. Motýly můžete přes den vyplašit na rozsáhlejších suchých a mezofilních loukách, a to porůznu po celé republice od nížin do podhůří. Častý je také v opuštěných (nyní zarůstajících) vojenských cvičištích, lomech apod. Vzácně přilétá také na světlo. Nedá se u nás s žádným druhem zaměnit, je velmi nápadný a létá velmi pomalu.

Přástevník starčkový tak jak byl znázorněn ve starých britských atlasech. Foto: Wikipedie
Přástevník starčkový tak jak byl znázorněn ve starých britských atlasech. Foto: Wikipedie

08826052V létě pak můžete najít na výše zmiňovaném starčeku přímětníku jeho nápadné housenky, které žigregaricky (pospolitě). Přástevník vymizel na většině území republiky, indikuje zachovalá luční společenstva a budeme rádi za každé jeho pozorování.

Pomozte lépe zmapovat výskyt našich motýlů prostřednictvím svých nálezů 
či fotek, ať už mailem (info@lepidoptera.cz), nebo na Facebooku 
(skupina Motýlí klenoty). Zasíláním dat pomáháte motýly chránit.