Pomozte zmapovat modráska čičorkového na jižní Moravě

Samec modráska čičorkového. Foto Vít Hotárek.Pomozte nám zmapovat v jihomoravských luzích jednoho z našich nejvzácnějších a nejohroženějších modrásků – modráska čičorkového (Cupido alcetas). V květnu a pak ve druhé generaci od půlky července do začátku srpna můžete motýla potkat na osluněných květnatých vlhčích až mezofilních lesních loukách s bohatými porosty nápadné vikve lesní (Vicia sylvatica) v lužních lesích, v nivách pod hrázemi podél řek a kanálů, při okrajích lužních lesů podél řeky Dyje od Hevlína u Hrušovan nad Jevišovkou po Soutok u Lanžhota.

Kriticky ohrožený. Obývá ochranářsky i sběratelsky zcela opomíjené biotopy, o jejichž rozsahu a ohrožení se prakticky nic neví. Vyhovuje mu mozaika vlhčích lesních luk, lesních lemů a průseků v panonských lužních lesích. Zjevně 
nesnáší současné velkoplošné pasečné lesní hospodaření a mechanickou přípravu půdu, jakož i vysazování stejnověkých stinných lesních porostů. Nutný je 
detailní autekologický výzkum, studium biotopových a ovipozičních preferencí.

Rub samce. Foto David Breiter.Modrásek se může se vyskytovat kdekoliv podél Novomlýnských nádrží, i na loukách pod jejími hrázemi. Především oblast na východ od Novomlýnských nádrží ale nemáme vyjma Soutoku dostatečně zmapovanou – dolní tok Svratky na Vranovicku, dolní tok Moravy (Tvrdonicko po Hodonín) a okolí Nových Mlýnů-Bulhar-Lednice-Ladné. Především v těchto regionech můžete objevit další přežívající populace kriticky ohroženého modráska.  Motýla v současnosti známe z méně než deseti nivních luk, některé z nich však degradují a zarůstají, další nivní louky podél Dyje jsou nyní dokonce zalesňovány. Motýl se na jižní Moravě vyskytuje na plochách s bohatými porosty jestřabiny lékařské (Galega officinalis) a vikví (Vicia spp.), které jsou zde pravděpodobně živnou rostlinou modráska.

Samice. Foto Marek Vojtíšek.

Pro ověření výskytu motýla je nezbytné je vyfotit líc i rub motýla, je z našich zástupců rodu Cupido výrazně největší (týká se především 1. generace), samci mají nápadně úzký černý lem na líci křídel – viz Klíč,  více o motýlovi zde. Velmi akutně hrozí záměna s ostatními modrásky rodu Cupido, především modráskem tolicovým a modráskem štírovníkovým, který je ovšem značně menší.

Lesní louka v lužním lese, biotop m. čičorkového. Foto Vít Hotárek.
Lesní louka v lužním lese, biotop m. čičorkového. Foto Vít Hotárek.

Na všech výše zmíněných místech můžete na jaře potkat také pestrokřídlece podražcové, na Soutoku také např. jasoně dymnivkové či pestrobarvce petrklíčové, jak jsme napsali předposledně a posledně. Jakékoliv nálezy modráska prosím hlaste na info@lepidoptera.cz či na Motýlí klenoty na Facebooku.