Koná se „veřejná brigáda“ přírodní památky Na Plachtě u Hradce, přiložte ruku k dílu

PP Na Plachtě (info, fotky, „domovská stránka“ lokalitky) je velmi cennou mozaikou suchých i vlhkých biotopů především na písčitém podloží, bývalý vojenský prostor nyní v rukou ochrany přírody (aby to nezarostlo). Pro oko laika leckdy drsná, ale úspěšná a fungující managementová opatření se zde stará zejména skupina až 150ti dobrovolníků, srocená kolem Davida Čípa. Takové „prohmyzí“ akce v tomto měřítku nemají prozatím v ČR obdoby. Jak, kdy a proč pomoci, se dočtete zde.

dc

Protože se jedná o přímou podporu společenstev nejen bezobratlých, jde o mnohem záslužnější a podstatnější činnost, než je „intelektuální“ sbírání dat, za které jsme samozřejmě také nesmírně vděčni (a jejichž vyhodnocení se také brzy stane námětem článku).

"Je možné se zapojit i do přípravy akce (kosení travních porostů) ve čtvrtek 
a pátek. Tuto sobotu (10.10.) též proběhne čištění Černé rokle v Praze od 
náletů a příští čtvrtek (15.10.) také brigáda v Ještěrčím ráji v 
Brodě nad Labem. Na tyto akce ale pozvánku nemáme."

Na Plachtě doposud žijí – mezi mnoha jinými – např. „naturoví totenoví modrásci“ Phengaris nausithous a Phengaris teleius. Přidejte se tedy k boji proti pravděpodobně největšímu maléru české krajiny – zarůstání.